пожарогасител цвете

пожарогасител цвете

Предназначено за гасене на кухненски пожари предизвикани от лесно запалими готварско олио и мазнини.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Този продукт е предназначен за гасене на пожари на готварски мазнини в начален стадий. За да се съхранява на удобно за Вас място, продуктът може да се използва като кухненска декорация като се захване за металната част на хладилника. Да не се използва за други цели!

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Продуктът е подходящ както за професионална, така и за домашна употреба. Пожарогасителното цвете е идеален подарък.

Инсталация:

Уверете се, че сте поставили продукта правилно със стъблото на цветето надолу.

Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място, за да ги предпазите от контакт с химикала.

За да се запазят гасителните качества на продукта, той трябва да се съхранява при температура от 0 до 40 градуса, като се избягва директна слънчева светлина.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

В случай на пожар вземете Пожарогасителното цвете като го държите за стъблото. Продуктът е най-ефективен,когато се използва целия комплект, затова използвайте двете цветя едновременно.

Без паника поставете бавно цветето в тигана, като се стремите да е раположено правилно така че да не падне извън тигана под действието на тежестта на стъблото.

След като поставите цветето в тигана, отстъпете назад и наблюдавайте гасенето.

Изключването на котлона трябва да стане задължително след окончателното загасяне на пожара.