Контакти

Хасково

Магазин и офис:6300, ул.Бузлуджа№1В

тел.:0889 322 951, 038/626053

тел./факс:038/665181,038/626043

ел.поща:ovelam@abv.bg

Стара Загора

042/247110

0886747830 – Диана Динева /Управител м-н/

0884024072 - търг. представител

ел.поща:firecontrol@abv.bg

ул.Христо Ботев №137,-магазин

Кърджали

Магазин:ул.8-ми март №32

0886300234, 0361/62639