Прахов пожарогасител 1 кг Торнадо

Прахов пожарогасител 1 кг. Торнадо

Зареден, напълно окомплектован ( глава, манометър, стойка за МПС ), със “CE” маркировка, EN3

Налично

Марка: Торнадо

(Външен диаметър): ф85мм

(Обем): 1.25л.

(Дължина на цилиндъра): 270мм

(Тегло на цилиндъра): 0.7кг.

(Тегло на пожарогасителя): 2.2кг

(Съдържание на прах в пожарогасителя): 1кг

(Температурен интервал): -30С -60С

(Максимално работно налягане): 18bar

(Тестово налягане): 27bar

(Работен газ): Азот

(Минимална дебелина на цилиндъра): 1.0мм

(Материал): St12/DC01

(Пожарен клас): 5А 34B C

(Размер на опаковката): 10X10X37cm

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали, леснозапалими и горими течности, газообразни вещества и електрически инсталации под напрежение до 1000V съгласно техническата характеристика на продуктите.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

За оборудване на сгради (жилищни, обществени, търговски, производствени, селскостопански и с масово събиране на хора и други), съоръжения, инсталации, транспортни средства, селскостопански машини и други.

ОБЩО УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА:

Всички пожарогасители се състоят от гасително вещество, метална бутилка за съхранението му, изтласкващ газ, вентил с предпазен клапан, манометър(за пожарогасителите от типа Н), маркуч или пистолет за насочване на струята, етикет по образец на БДС EN3, пломба и аксесоари.Пожарогасителите работят на принципа на изтласкване на гасителното вещество към огнището на пожара под въздействието на изтласкващия газ.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

ИЗПОЛЗВАНЕ

За ползване на праховите, водните, водопенните и CO2 пожарогасители се скъсва пломбата и се издърпва предпазния шплент. Насочва се маркуча или пистолета към огнището на пожара и се натиска или завърта(според конструкциата) дръжката на вентила. При пожарогасителите с пистолет се натиска дръжката на пистолета.

ОПАКОВКА И СЪХРАНЕНИЕ:

Пожарогасителите се опаковат в хартиени или полиетиленови опаковки и се съхраняват в тях в сухи проветриви помещения, защитени от пряка слънчева светлина, при температура от +5 С до +30 С

ПРОВЕРКА, РЕМОНТ И ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОЖАРОГАСИТЕЛИТЕ

Всички пожарогасители се проверяват след всяка употреба или периодично - един път в годината. Проверка, ремонт и зареждане на пожарогасителите се извършва с резервни части и пожарогасително вещество в сертифицирания сервиз на фирма "Файер-Контрол"-ООД.